Maraqlı

Doğum gününüzə uyğun xarakteriniz – (365 gün)

Doğum gününüzə uyğun xarakteriniz - (365 gün)OĞLAQ (22 Dekabr-20 Yanvar)
22 Dekabr Enerjili
23 Dekabr Qabliyyətli
24 Dekabr Qarmaqarışıq fikirli
25 Dekabr Səmimi
26 Dekabr Qürurlu
27 Dekabr Köməkçil
28 Dekabr Çox bilmiş
29 Dekabr Dəyərləndirməyi bacaran
30 Dekabr Kinli
31 Dekabr Süni
01 Yanvar Təşkilatçı
02 Yanvar Eqoist
03 Yanvar Hər zaman məşğul
04 Yanvar Dürüst
05 Yanvar Özünü tərifləməyi sevən
06 Yanvar Cəsarətli
07 Yanvar Adi
08 Yanvar Fenomen
09 Yanvar Həvəsli
10 Yanvar Görünməz
11 Yanvar Dəyər verilən
12 Yanvar Bezdirici
13 Yanvar Tənbəl
14 Yanvar Kinli
15 Yanvar Qərar verməyi bacarmayan
16 Yanvar Savadlı
17 Yanvar Ağır xasiyyətli
18 Yanvar Uşaq xasiyyətli
19 Yanvar Xəyalpərəst
20 Yanvar Hirsli

DOLÇA (21 Yanvar -19 Fevral)
21 Yanvar Lider
22 Yanvar Tərəddüd edən
23 Yanvar Qürurlu
24 Yanvar Əl çatmaz
25 Yanvar Şikayyətçi
26 Yanvar Fəal
27 Yanvar Çox bilmiş
28 Yanvar Dözülməz xasiyyətli
29 Yanvar Döyüşçü
30 Yanvar Özündən razı
31 Yanvar Şeri sevən,romantik insan
01 Fevral Tez tez aşiq olan
02 Fevral Güvəni
03 Fevral Dürüst
04 Fevral Bükülməz
05 Fevral Qabiliyyətli
06 Fevral Populyar
07 Fevral Utopik
08 Fevral Münəccim
09 Fevral Canlı
10 Fevral Ürəkdən
11 Fevral Rahat
12 Fevral Birləşdirici
13 Fevral Cəld
14 Fevral Hazırcavab
15 Fevral İxtiraçı
16 Fevral Təcrübəsiz
17 Fevral Sağlam
18 Fevral Dahi
19 Fevral Kəşfedən
20 Fevral Təqib edən

BALIQ ( 20 Fevral – 21 Mart )
21 Fevral Candan
22 Fevral Həyatsevər
23 Fevral Tutarlı
24 Fevral Verici
25 Fevral Bəhanəcil
26 Fevral Oyandıran
27 Fevral Həqiqi
28 Fevral Xoşlanılan
29 Fevral Dəliqanlı
01 Mart Sənətçi
02 Mart Çox bağlanan
03 Mart Naxışçı
04 Mart Xəyalpərəst
05 Mart taleyə inanan
06 Mart Gözel
07 Mart Gerçəkçi
08 Mart Tərs
09 Mart Astronavt
10 Mart Psixoloq
11 Mart Duyğulu
12 Mart Özündən çıxan
13 Mart Qaçınılmaz
14 Mart Dünyagörmüş
15 Mart Çoxbilmiş
16 Mart Yaradıcı
17 Mart Ciddiyyətsiz
18 Mart Qərarsız
19 Mart İsrarçı

QOÇ (21 Mart-20 Aprel)
21 Mart Hər işində,həyatında özünü aydın ifadə edən
22 Mart Hər işində,həyatında doğru danışan. Doğruçu
23 Mart Maraqlı
24 Mart Sadə
25 Mart Dinamik
26 Mart Etibarlı
27 Mart Hər şeyin başlatıcısı.Məsələn davaların,uğurlu layihələrin
28 Mart Günahsız
29 Mart Müşahidəçi
30 Mart Yola gedən
31 Mart İnatkar
01 Aprel Özündən razılıq
02 Aprel Idealist
03 Aprel Dözümlü
04 Aprel Qərarlı
05 Aprel İşi, qərarları verən
06 Aprel Təcrübəli
07 Aprel Pozitiv enerjili
08 Aprel Vicdanlı
09 Aprel Diqqətsiz
10 Aprel Qorxmaz
11 Aprel Siyasətə meyilli
12 Aprel İctimai xarakter daşıyan
13 Aprel Müqəddəs
14 Aprel Ənənəçi
15 Aprel İnsancil
16 Aprel Gülməli
17 Aprel Ciddi
18 Aprel Qoruyucu
19 Aprel İradəli
20 Aprel Mübarizəçi

BUĞA (21 Aprel – 20 May)
21 Aprel Məsulliyyətli
22 Aprel Sağam rəqabəti sevən
23 Aprel Ürkək, qorxaq
24 Aprel Qorucu xarakterli
25 Aprel Ancaq öz məqsədi uğrunda səy göstərən
26 Aprel Tərbiyəli
27 Aprel Kafi
28 Aprel Sədaqətli,vəfalı
29 Aprel Negativ enerjidə daha çox olan
30 Aprel Vazifesi hər şeydən üstün tutan
01 May Lağ edən
02 May Hər şeylə maraqlanan
03 May Yola gedən,mehriban
04 May Hər zaman ikinci planda olanlar, arxa planda olanlar
05 May Bic
06 May Qeyri adi fikirlərə məxsus olanlar
07 May Həssas
08 May Gözəl məhsöhbət
09 May Mərd
10 May Təkliyi sevən
11 May Səyyah
12 May Tamamilə azadlığı sevən
13 May Cazibədar
14 May Hər şeyi dərd edən
15 May Istədiyinə nail olan
16 May Bacarıqlı
17 May Çətin xasiyyətli insan
18 May Hərəkətli
19 May İnatkar
20 May Tənqidçi

ƏKİZLƏR (21 May-21 İyun)
21 May Yaradıcı
22 May Xəyalpərəst
23 May Həmişə axtarışda olan
24 May Görkəmli
25 May Cəsarətli
26 May Qorxmaz
27 May Fədakar
28 May Özündən razı
29 May Şirindil
30 May Çevik
31 May Kobud
01 İyun Hər zaman lider
02 İyun Bütün problemlərin həllini axtaran
03 İyun Tez Küsəyən
04 İyun Tənqidçi
05 İyun Qabaqcıl
06 İyun Xəyalpərəst
07 İyun Sevimli
08 İyun Yaxşı ilə pisi ayırd edə bilməyən
09 İyun Tərs xasiyyətli
10 İyun Ancaq öz bildiyini edən
11 İyun Dəyişkən
12 İyun Xoş xasiyyətli
13 İyun Macərapərəst
14 İyun Əylənməyi sevən
15 İyun Məsuliyyətli
16 İyun Pul dəlisi
17 İyun Sənətçi
18 İyun Xəsis
19 İyun Ancaq özünü bəyənən
20 İyun Cazibəli
21 İyun Həyatda sadəcə kef üçün yaşayan

XƏRÇƏNG (22 İyun-22 İyul)
22 İyun Dəstəkçi
23 İyun Ovsunlayıcı
24 İyun Sehrbaz
25 İyun Yenili sevən
26 İyun Müqavimətli
27 İyun Qoruyucu
28 İyun Romantik
29 İyun Xəyalpərəst
30 İyun İdarə olunan
01 İyul Təkliyi sevən
02 İyul Tənbəl
03 İyul Vəfalı
04 İyul Dostcanlı
05 İyul Qeyri adilik
06 İyul Arzu olunan
07 İyul Köməkcil
08 İyul Ədaləti sevən
09 İyul Təcrübəsiz
10 İyul Ağıllı
11 İyul Özündən razı
12 İyul Inandirici
13 İyul Fürsət axtaran
14 İyul Mənfi enerjili
15 İyul İnsanı başdan çıxaran
16 İyul Gərgin
17 İyul Professional
18 İyul Səmimi
19 İyul Suni
20 İyul Qadağa qoymağı sevən
21 İyul Sadiq
22 İyul Cazibədar

ŞİR (23 İyul -23 Avqust)
23 İyul Son nöqtəyi qoymağı sevən
24 İyul Dəyişkən
25 İyul Qəhrəman
26 İyul Müjdəçi
27 İyul Qərarlı
28 İyul Qalib gələn
29 İyul Ənənəçi
30 İyul Konkret
31 İyul İnsancil
01 Avqust Xüsusi
02 Avqust Çox istiqamətli
03 Avqust Sorğu sualı sevən
04 Avqust Rəhbər
05 Avqust Soyuqqanlı
06 Avqust Mükəmməl
07 Avqust Səmimi
08 Avqust Hirsli
09 Avqust Hissiyyatlı
10 Avqust İncə
11 Avqust Təsdiqləyici
12 Avqust Mühafizəçi
13 Avqust Qəribə
14 Avqust Kopiyaçı
15 Avqust Əmr edici
16 Avqust Hərarətli
17 Avqust Hirsli
18 Avqust Dözümlü
19 Avqust Təəcübləndirməyə qadir
20 Avqust Sirrli
21 Avqust Baş açılmayan
22 Avqust Təcrübəli
23 Avqust Qüsursuz

QIZ (24 Avqust-23 Sentyabr)
24 Avqust Min fikirli
25 Avqust İdarəsiz
26 Avqust Kömək sever
27 Avqust Yola gedən
28 Avqust Dır dırçı
29 Avqust Təcrübəsiz
30 Avqust Sərt
31 Avqust Gösterisçi
01 Sentyabr Məntiqli
02 Sentyabr Səmimi
03 Sentyabr Əmr etməyi sevən
04 Sentyabr İzah etməyi sevən
05 Sentyabr Hökmdar
06 Sentyabr Telyi ile barışçı
07 Sentyabr Məsuliyyətli
08 Sentyabr Vasvası
09 Sentyabr Tələbkar
10 Sentyabr Əzmli
11 Sentyabr İradəli
12 Sentyabr Savasçi
13 Sentyabr Ehtirasli
14 Sentyabr Başa düşən
15 Sentyabr İdarəçi
16 Sentyabr Cosqun
17 Sentyabr Əzmli
18 Sentyabr Təmkinli
19 Sentyabr Yaxşı görünüşlü
20 Sentyabr özündən razı
21 Sentyabr Zövqlü
22 Sentyabr Yorulmaq bilməyən
23 Sentyabr Maraqlı

Tərəzi (24 Sentyabr-23 Oktyabr)
24 Sentyabr Avara
25 Sentyabr Təmkinli
26 Sentyabr Səbirli
27 Sentyabr Hirsli
28 Sentyabr Zövq oxşayan
29 Sentyabr Hər şeyə reaksiya verən
30 Sentyabr Özündən razı
01 Oktyabr Özündən əmin
02 Oktyabr Savadlı
03 Oktyabr Moda ilə maraqlanan
04 Oktyabr Bezdirici
05 Oktyabr İnsanı yoran xarakterə sahib
06 Oktyabr Tərs
07 Oktyabr Səbrsiz
08 Oktyabr Romantik
09 Oktyabr Cəsarətli
10 Oktyabr Güvənilən
11 Oktyabr Rahat
12 Oktyabr Kinli
13 Oktyabr Çətin xatarkterə sahib
14 Oktyabr Özündən razı
15 Oktyabr Kobud
16 Oktyabr Tənqidçi
17 Oktyabr Xüsusi seçilən
18 Oktyabr Lider
19 Oktyabr Bəyənilən
20 Oktyabr Müasir
21 Oktyabr Bənzərsiz
22 Oktyabr Cazibəli
23 Oktyabr Maraqlı

ƏQRƏB (24 Oktyabr-22 Noyabr)
24 Oktyabr Çox diqqətli
25 Oktyabr Saf
26 Oktyabr Təşkilatçı
27 Oktyabr Məsafə saxlamağı sevən
28 Oktyabr Hər şeylə maraqlanan
29 Oktyabr Yenilik etməyi sevən
30 Oktyabr Uzaq görən
31 Oktyabr Hər kəsin diqqətini özünə çəkməyi bacaran
01 Noyabr Hər şeyi dava ilə həll etməyi sevən
02 Noyabr Səbrli
03 Noyabr Kinli
04 Noyabr Bezdirici
05 Noyabr Həqiqəti söyləyən
06 Noyabr Enerjili
07 Noyabr Müassir
08 Noyabr Əylənməyi sevən
09 Noyabr Cezbedici
10 Noyabr Dəyişkən
11 Noyabr Gizli
12 Noyabr Qürurlu
13 Noyabr Hər şeyə mıx qoyan
14 Noyabr Sorğu salı sevən
15 Noyabr Xüsisi diqqətçil
16 Noyabr Əmr etməyi sevən
17 Noyabr Həddindən artıq qısqanc
18 Noyabr Xasiyyətsiz
19 Noyabr Kinli
20 Noyabr Nəzakətli
21 Noyabr Sirrli
22 Noyabr Qeyri adi

Oxatan (23 Noyabr-21 Dekabr)
23 Noyabr Hörmətsiz
24 Noyabr Şən
25 Noyabr Çalışqan
26 Noyabr Xüsusi
27 Noyabr Həyəcanlı
28 Noyabr Günənilən
29 Noyabr Təklif edən
30 Noyabr Həmişə davanı başladan
01 Dekabr Sən xüsusisən
02 Dekabr Laqeyid
03 Dekabr Hünərli
04 Dekabr Mətanətli
05 Dekabr Əmin
06 Dekabr Seçici
07 Dekabr Mərkəzdə olmağı xoşlayan
08 Dekabr Fədakar
09 Dekabr Bəzəkli
10 Dekabr Arzu olunan
11 Dekabr Seçilən
12 Dekabr Millətpərəst
13 Dekabr Bacarıqlı
14 Dekabr Göstəriş verməyi sevən
15 Dekabr Zəkalı
16 Dekabr Hərdəm xayal
17 Dekabr Hiyləgər
18 Dekabr Kinli
19 Dekabr Diqqətçil
20 Dekabr Şirindil
21 Dekabr Müəmmalı

/qadinlar.biz/

Saytların yığılması Emblem, emblem.az, saytlarin yigilmasi, saytlarin hazirlanmasi, saytların yığılması, saytların hazırlanması

Bənzər Yazılar

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Back to top button