Önəmli

“AMAY Abdulla”: “Evinizi gedin Korrupsiya İdarəsindən istəyin”

“AMAY Abdulla”: “Evinizi gedin Korrupsiya İdarəsindən istəyin”Bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində “AMAY” ticarət mərkəzinin həbsdə olan rəhbəri Abdulla Abdullayevin, habelə Heydər Rzayev, Mehman Məmmədxanlı, Elşən Novruzov, Vidadi Qurbanov və Nadejda İlyasovanın barəsində olan cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib.

Virtualaz.org saytının prosesdə iştirak edən müxbiri xəbər verir ki, hakim Əfqan Hacıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə 5 nəfər zərərçəkən ifadə verdi.

Zərərçəkən Leyla Ağayeva təqsirləndirilən şəxsləri tanıdığını, “Xudafərin” MMC-dən 13 il əvvəl ev aldığını, lakin bina tam təhvil verilmədiyi üçün köçə bilmədiyinisöylədi. O, müqaviləni nəAbdulla Abdullayevlə, nə dətəqsirləndirilən şəxslərin heç biri ilə bağlamadığını dedi, onlardan şikayətçi olmadığını bildirdi.

Zərərçəkən Vüqar Səfərov da şikayətçi olmadığınıbildirib dedi ki, iki ev alıb, amma təmirə maddi imkanı yoxdur, şikayətçi deyil.

Zərərçəkən Abdulla Dəmirov 2003 -cü ildə “Xudafərin” MMC-dən ev aldığını, bina tam tikilməsə də onu qane etdiyini vurğuladı: “Heç bir şikayətim yoxdur”.

Zərərçəkənlər müqaviləni A.Abdullayevlə deyil, “Xudafərin” MMC ilə bağladıqlarını dedilər.

Zərərçəkmiş Əbülfəz Abdullayev də şikayətininolmadığını desə də vəkillərin sualına cavab olaraq bildirdi ki, binanın gec təhvil verilməsi ilə bağlıbir il öncə Korrupsiya İdarəsinə ərizə ilə müraciət edib.

A.Abdullayev zərərçəkənə bildirdi ki, binanın gecikməsinə səbəb şikayətçilərin özləri və Baş Prokurorluqdur:“Sizin şikayətinizə görə Baş Prokurorluq 3 dəfə tikintini dayandırıb, binaya həbs qoyub. Gül kimi iş gedirdi, Korrupsiya İdarəsi yenə gəlib dayandırdı. İndi gedin evinizi o idarədən tələb edin, binanı tikib təhvil versin”.

Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxslərdən yalnız A.Abdullayev barəsində həbs-qətimkan tədbiri

seçilib, digər şəxslər isə zamindədirlər.

A.Abdullayevötənilaprelin 4-də həbsolunub. OnunlabağlıİqtisadiyyatvəSənayeNazirliyiyanındaSahibkarlığaKöməkMilliFondundandaxilolmuşmaterialBaşProkuroryanındaKorrupsiyayaQarşıMübarizəBaşİdarəsindəaraşdırılıb. A.AbdullayevinhəbsiiləbağlıBaşProkurorluğunmətbuatxidmətininzamanındayaydığıməlumatagörə, ilkinaraşdırmazamanıtoplanmışsübutlarəsasındaCinayətMəcəlləsinin 179.3.2 (mənimsəməvəyaisrafetmə)

və 308.2-ci (vəzifəsəlahiyyətlərindənsui-istifadə) maddələriiləcinayətişibaşlanıb.

İstintaqmüəyyənedibki, 2006-2008-ci illərdə “Birlikbank” ASC-ninMüşahidəŞurasınınsədriişləmişAbdullaAbdullayevvəzifəsəlahiyyətlərindənsui-istifadəetməkləSahibkarlığaKöməkMilliFondununxəttiiləkəndtəsərrüfatı, eləcədədigərsahələrininkişafınayönəldilməsinəzərdətutulanümumilikdə 3 milyon

397 minmanatməbləğindəvəsaititəyinatıüzrəistifadəetməyib.

İstintaqıngəldiyiqənaətəgörə, vəsaitiayrı-ayrıhüquqişəxslərinmüvəkkilbankolan “Birlikbank” ASC-dəaçdırdığıhesablaşmahesablarınaköçürülməkləhəminvəsaitifaktikirəhbəriolduğu “A.M.A.Y” MMC-ninXətairayonuərazisindəyerləşənbinasınıntəmir-tikintiişlərinəxərcləyib.

ÖzgəninküllimiqdardaəmlakınımənimsəməsindəşübhələrüçünciddiəsaslarolduğundanA.AbdullayevəCinayətMəcəlləsininqeydolunanmaddələriüzrəittihamelanedilibvəbarəsindəməhkəməninqərarıiləhəbs-qətimkantədbiriseçilib.

Loading...
reklam...

Bənzər Yazılar

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.

Back to top button